Norsk

Scroll down for English text

Påmeldingsfristen er forlenget til 21/3-2017

Nasjonal kompetansetjeneste for amming, i samarbeid med Ammehjelpen, er i 2017 vertskap for 7. Nordisk ammekonferanse. Hovedprogrammet er nå klart. Det er fortsatt mulig å sende inn abstracts for poster presentasjoner. Følg med på hjemmesiden jevnlig. 

Konferansespråket er engelsk.

Konferansen "7. nordiske ammekonferanse" er vurdert av Norsk Sykepleierforbund NSF hvor følgende vedtak ble fattet: Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 13 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Vi gleder oss til å se dere i Oslo i mars 2017.

Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/nordicbf2017/ 

 

 

English

Registration deadline March 21st

The Norwegian National Advisory Unit on Breastfeeding, in collaboration with Ammehjelpen, The Norwegian Mother-to-Mother support Group for Breastfeeding, is hosting the Nordic Breastfeeding Conference. The main program is now ready. It is still possible to submit abstracts for poster presentations. Stay tuned on the webpage for more information. 

The conference language is English.

We look forward to seeing you in Oslo in March 2017.

Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/nordicbf2017/